З історії України для студентів денного І заочного відділення


Скачать 60.06 Kb.
НазваниеЗ історії України для студентів денного І заочного відділення
Дата публикации10.07.2013
Размер60.06 Kb.
ТипДокументы
vb.userdocs.ru > Культура > Документы
ПИТАННЯ

з історії України для студентів денного і заочного відділення

2011-2012 н.р.

 1. Предмет і задачі курсу "Історія У країни". Джерела І література..

 2. Кочові племена на території України.

 3. Грецькі міста - держави Північного Причорномор'я.

 4. Концепції походження та розселення східних слов'ян.

 5. Східні слов'яни, їх побут, звичаї та традиції.

 6. Теорії утворення держави "Київська Русь".

 7. Діяльність перших Київських князів (Олега, Ігоря, Ольги, Святослава).

 8. Діяльність Київського князя Володимира Великого.

 9. Прийняття християнства на Русі та його значення.

 10. Основні напрямки діяльності князя Ярослава Мудрого.

 11. Соціально-економічний розвиток Київської Русі.

 12. Політичний устрій і соціально-класова структура Київської Русі.

 13. Культура Київської Русі.

 14. Феодальна роздробленість Київської Русі, її причини і наслідки.

 15. Головна ідея "Слова о полку Ігоровім" та шляхи її реалізації.

 16. Роль і місце Галицько-волинського князівства в історії української державності (ХП - першій половині ХIV ст.).

 17. Навала монголо-татар на землі Київської Русі в ХШ ст. і її наслідку. 18.. Причини і наслідки захоплення українських земель Польщею і

 18. Литвою в середині ХIV ст.

 19. Люблінська унія та її наслідки для українського народу.

 20. Берестейська церковна унія та її наслідки для українського народу.

 21. Виникнення українського козацтва і його роль в історії України ХУ- першій половині ХVII ст.

 22. Запорізька Січ: устрій, побут, звичаї і традиції.

 23. Козацько-селянське повстання проти польсько-шляхетського гніту наприкінці ХVI - першій половині ХVII ст.

 24. Розвиток української культури в ХVI- першій половині ХVII ст.

 25. Причини, цілі і рушійні сили Національно-визвольної боротьби українського народу середини ХVII ст.

 26. Основні події Визвольної війни під керівництвом Б.Хмельницького.

 27. Утворення Української держави Війська Запорізького.

 28. Б.Хмельницький як видатний полководець, державний діяч і дипломат.

 29. Переяславська Рада і україно-московський договір 1654 р.

 30. Руїна. Поділ України на Лівобережну і Правобережну

 31. Роль і місце гетьмана П.Дорошенка в спробах об'єднання українських земель.

 32. Діяльність гетьмана І.Мазепи. Спроба досягнення державної незалежності України.

 33. Посилення наступу російського царизму на українську автономію в першій половині ХVIII ст.

 34. Остаточна ліквідація української державності в другій половині ХVIII ст.

 35. Соціально-економічне і політичне положення на українських землях під владою Польщі в ХVIII ст. гайдамацький рух. Коліївщина.

 36. Поділи Польщі та їх наслідки для України.

 37. Соціально-економічне і політичне положення України в складі Російської імперії наприкінці ХVIII- першій пол. ХІХ ст.

 38. Соціально-економічне і політичне положення українських земель у складі Австрії (кінець ХVIII – перша половина XIX ст.).

 39. Національно-культурне відродження України у складі Росії (кінець ХVIII - перша пол..ХІХ ст.)

 40. Початок національно-культурного відродження на українських землях у складі Австрії (кінець ХVIII – перша половина XIX ст.)

 41. Кирило-Мефодієвське братство і його роль в українському національному Відродженні.

 42. Реформи 60-70-х рр. XIX ст. у Російській імперії та їх наслідки для України.

 43. Соціально-економічний розвиток Наддніпрянської України у пореформений період.

 44. Громадовський і народницький рухи в Надніпровській Україні в другій половині XIX ст.

 45. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Австро- Угорської імперії в другій половині XIX - поч. ХХ ст.ст.

 46. Культура України у другій половині XIX ст.

 47. Формування та діяльність політичних партій в Україні (кінець XIX - початок XX ст.).

 48. Причини, характер і рушійні сили революції 1905-1907 рр.

 49. Революційні події 1905-1907 рр. та їх наслідки для України.

 50. Державна Дума царської Росії і українське питання.

 51. Столипінська аграрна реформа та її наслідки для України.

 52. Українські землі в роки Першої світової війни.

 53. Лютнева революція в Росії. Створення Української Центральної Ради.

 54. Універсали Центральної Ради: від автономії до незалежності України.

 55. Взаємовідношення між Радянською Росією і Центральною Радою України (листопад 1917- квітень 1918 р.).

 56. Причини зазнання поразки Центральною Радою та її місце в історії України.

 57. Українська держава Павла Скоропадського.

 58. М.Грушевський – вчений, політик, державний діяч.

 59. Директорія УНР, її внутрішня і зовнішня політика.

 60. Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР) і її місце в історії України.

 61. Проголошення і політика Радянської влади в Україні (грудень 1917- 1920р.).

 62. Політика воєнного комунізму в Україні.

 63. Нова економічна політика і її здійснення в Україні.

 64. Причини і наслідки входження України в СРСР.

 65. Радянська індустріалізація в Україні: завдання, труднощі, наслідки (1928-1941 рр.).

 66. Причини, сутність і наслідки колективізації сільського господарства в Україні. Голод 1932-1933 рр.

 67. У становлення тоталітарного режиму в СРСР та репресії в Україні (кінець 20-х - 30-ті роки).

 68. Розвиток культури в Україні в 20-30-ті роки XX ст.

 69. Західноукраїнські землі між світовими війнами.

 70. Українське питання в міжнародній політиці напередодні і на початку другої світової війни. Входження західноукраїнських земель в УРСР.

 71. Початковий період Великої Вітчизняної війни на території України.

 72. Німецько-фашистський окупаційний режим в Україні в 1941-1944 рр.

 73. Радянський партизанський рух і підпілля на окупаційній території України.

 74. Діяльність ОУН-УПА в роки Другої світової війни та її оцінка в українській історіографічній літературі.

 75. Визволення Радянською Армією України від фашистських загарбників. Вклад українського народу в перемогу над фашизмом.

 76. Відбудова і подальший розвиток народного господарства України в другій половині 40-х - поч. 50-х рр. XX ст.

 77. Радянізація західних областей України в післявоєнний період. Збройна боротьба ОУН-УПА проти Радянської влади.

 78. Наступ сталінізму в ідеології і культурі в другій половині 40-х – початку 50-х рр. XX ст.

 79. Лібералізація суспільно-політичного життя в період хрущовської !'' "відлиги".

 80. Соціально-економічні реформи М.С.Хрущова і їх значення для України.

 81. Дисидентський рух в Україні(60-ті - сер. 80-х рр. XX ст.).

 82. Наростання негативних явищ у житті українського суспільства (1965-1985 рр.).

 83. Перебудова в СРСР і Україна (квітень 1985-серпень 1991 р.).

 84. Досягнення Україною державної незалежності. Розпад СРСР. Утворення СНД.

 85. Становлення владних структур незалежної України.

 86. Прийняття нової Конституції України та її основні положення.

 87. Становлення і розвиток багатопартійності в незалежній Україні. Парламентські вибори 2007 р. Президентські вибори 2010 р.

 88. Соціально-економічні процеси в умовах незалежної України.

 89. Цілі та основні напрямки зовнішньої політики України. Україна і Європейський Союз.

 90. Національно-культурне будівництво в незалежній Україні. Українська діаспора.

Похожие:

З історії України для студентів денного І заочного відділення icon1. Вступ до курсу “історіографія історії України”
...
З історії України для студентів денного І заочного відділення iconТекст для самостійної роботи під час підготовки до ректорського підсумкового...
Наука соціально (значуща, значима) сфера людс кої діяльності функцією якої є виробле(н,нн)я І систематизація об`єктивних знан про...
З історії України для студентів денного І заочного відділення iconМетодичні рекомендації щодо вивчення історії та суспільно-гуманітарних...
«Суспільствознавство», а саме: «Метою навчання історії в загальноосвітній школі є формування в учнів ідентичності та почуття власної...
З історії України для студентів денного І заочного відділення iconЕтнографія України наука, що вивчає культуру І побут, походження,...
України стикається з інтересами етики, педагогіки, психології. Навчальний посібник "Етнографія України" рекомендовано Міністерством...
З історії України для студентів денного І заочного відділення iconЛіга студентів Асоціації правників України Донецький осередок Молодіжний...
Ліги студентів Асоціації правників України спільно з економіко-правовим факультетом Донецького національного університету та Координаційною...
З історії України для студентів денного І заочного відділення iconЗагальні положення
Кнеу, 2002. а також "Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України", затвердженого Міністерством...
З історії України для студентів денного І заочного відділення iconЮрія Федьковича протягом 2001-2005 років. Для студентів вищих навчальних...
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів {лист №14/182-16/15...
З історії України для студентів денного І заочного відділення iconМіністерство охорони здоров’я україни запорізький державний медичний...
«Фармація» та «Технологія парфумерно-косметичних засобів» та студентів IV курсу для підготовки до ліцензійного іспиту «Крок-1» Фармація...
З історії України для студентів денного І заочного відділення iconСтенограма пленарного засідання Верховної Ради України (извлечение)
Прошу, колеги, сісти на свої місця І спочатку включити проект Постанови Верховної Ради про Звернення Верховної Ради України до держав-гарантів...
З історії України для студентів денного І заочного відділення icon«Обов’язки І дії постової та маніпуляційної медичної сестри терапевтичного...
Навчальна мета: уміти підготувати ампулу та флакон для на­бирання ліків у шприц; заповнити шприц лікарською речовиною з ампули чи...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
vb.userdocs.ru
Главная страница