Наказ Міністерства освіти І науки


Скачать 69.54 Kb.
НазваниеНаказ Міністерства освіти І науки
Дата публикации23.06.2013
Размер69.54 Kb.
ТипДокументы
vb.userdocs.ru > Спорт > Документы


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-7.01

УГОДА №___________

на проведення практики студентів вищих навчальних закладів
м. Харків “______” _________________20___ р.
Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони, Українська інженерно-педагогічна академія (далі - вищий навчальний заклад), в особі ректора УІПА Коваленко О. Е., що діє на підставі Статуту академії і, з другої сторони,____________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

(далі – база практики), в особі __________________________________________________________

(посада,

________________________________________________________________, що діє на підставі

прізвище та ініціали)

____________________________________________________________________________________

(статут підприємства, розпорядження, доручення)

уклали між собою цю угоду на проведення практики студентів:


 1. База практики зобов‘язується:

  1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом:


з/п

Шифр і назва

напряму підготовки, спеціальності

Курс

Вид практики

Кількість студентів

Строки практики

початок

закінчення
6.01010420 «Профессійна освіта. Харчові технології»

3

технологічна
24.06.13

21.07.13  1. Надіслати до вищого навчального закладу повідомлення встановленого зразка про прибуття на практику студента (ів).

  2. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва практикою.

  3. Створити необхідні умови для використання студентами програм практики, не допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики та майбутній спеціальності.

  4. Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці. Проводити обов‘язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі потреби навчати студентів-практикантів безпечних методів праці. Забезпечити спецодягом, запобіжними засобами, лікувально-профілактичним обслуговуванням за нормами, встановленими для штатних працівників.

  5. Надати студентам-практикантам і керівникам практики від навчального закладу можливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики.

  6. Забезпечити облік виходу на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти вищий навчальний заклад.

  7. Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-практиканта, в котрій відобразити якості підготовленого ним звіту.

1.9 Додаткові умови: практика проводиться на безкоштовній основі.

 1. Вищий навчальний заклад зобов‘язується:

  1. За два місяці до початку практики надати базі практики для погодження програму практики, а не пізніше ніж за тиждень – список студентів, які направляються на практику.

  2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.

  3. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил внутрішнього розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики нещасних випадків, якщо вони сталися з студентами під час проходження практики.

 2. Відповідальність сторін за невиконання угоди.

  1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов‘язків щодо організації і проведення практики згідно з законодавством про працю України.

  2. Всі суперечки, що виникають між сторонами за цією угодою, вирішуються у встановленому порядку.

  3. Угода набуває сили після її підписання сторонами і діє до ____ ___________ _______.

  4. Угода складена у двох примірниках: по одному - базі практики і вищому навчальному закладу.

4. Місцезнаходження сторін і розрахункові рахунки:

Вищого навчального закладу: м. Харків-61003, вул. Університетська, 16, тел. 733-79-00.
Бази практики: ______________________________________________________________

Підписи та печатки:


Вищий навчальний заклад:

___________ ______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
М.П. “_____” _____________ 20____ року

База практики:

_________ __________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

М.П. “_____” _____________ 20____ року


Зав. практикою

Декан факультету

Зав. кафедрою


Похожие:

Наказ Міністерства освіти І науки iconНаказ Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту...
Наказ Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерства...
Наказ Міністерства освіти І науки iconМетодичні рекомендації з підготовки до комплексного державного екзамену...
Наказом Міністерства освіти України №161 від 02. 06. 1993 р., рекомендацій „Про порядок створення, організації та роботи Державної...
Наказ Міністерства освіти І науки iconАбдуллін Тімергалі Талгатович
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту. Наведена вище інформація також може надаватися третім особам, безпосередньо задіяним...
Наказ Міністерства освіти І науки iconДвнз «Донецький національний технічний університет»
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту. Наведена вище інформація також може надаватися третім особам, безпосередньо задіяним...
Наказ Міністерства освіти І науки iconНаказ
Документ: Наказ від 04. 08. 2006 №540 Про затвердження принципів підтримки грудного вигодовування
Наказ Міністерства освіти І науки iconР. Ігор Некраса, директор департаменту по роботі з персоналом та керівними кадрами
«24», 16 листопада 2011 р. Ігор Некраса, директор департаменту по роботі з персоналом та керівними кадрами Міністерства освіти І...
Наказ Міністерства освіти І науки iconР. Ігор Некраса, директор департаменту по роботі з персоналом та керівними кадрами
«24», 16 листопада 2011 р. Ігор Некраса, директор департаменту по роботі з персоналом та керівними кадрами Міністерства освіти І...
Наказ Міністерства освіти І науки iconМ. П. Стеценка Рекомендовано Міністерством освіти та науки України...
Рекомендовано до друку вченою радою географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 17 листопада...
Наказ Міністерства освіти І науки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України

Наказ Міністерства освіти І науки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
vb.userdocs.ru
Главная страница